جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)اوقات فراغت خانواده
زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند.
John O'Sullivan

نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان
و والدین در مورد آزمون‌ها 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
زمان آزمون در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند یکی از سخت‌ترین زمان‌ها نه‌تنها برای ورزشکاران کودک، نوجوان و جوان بلکه برای والدین و مربیان باشد.
زمانی فرامی‌رسد که قصد داریم و مجبور هستیم به فرزندمان بگوییم: «رؤیایت در تشکیل تیم محقق نخواهد شد».
توصیه‌ی من به والدین آن است که با واقع‌گرایی فرزندشان را به‌سمت آزمون‌ها هدایت کنند.
باید ارزشیابی خوبی از مربی‌های‌مان در مورد فرزندمان داشته باشیم.
اگر پسر یا دخترمان در تیم حضور نخواهد یافت فرصتی باورنکردنی در لحظه‌های نومیدی وجود دارد که می‌توانیم از آن به‌عنوان تجربه‌ای برای ایجاد انگیزه و یادگیری در وی بهره‌برداری کنیم.
زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند.
خوب است که فرزندان‌مان دوباره بر تعهدهای روزانه‌ی‌شان به‌گونه‌ای تمرکز کنند که سال بعد که آن آزمون به‌طور معمول برگزار می‌شود بتوانند (از عهده‌ی آزمون برامده و) عضو تیم شوند.
غرورانگیزترین لحظه‌ها زمانی است که فرزندی را می‌بینم که سال گذشته در آزمون عضویت در یک تیم موفق نشده است و سال بعد می‌آید در حالی که از وضعیت قبلی به وضعیتی جدید رسیده است و عضو تیم می‌شود و ناظر موفقیت در چهره‌اش هستم که نشان‌دهنده‌ی تعهد واقعی وی بر امری است و امری مهم را محقق کرده است که با وی پیوند خورده است آن‌هم به‌مراتب فراتر از اشتغالش به فعالیت ورزشی.


 

دانلود فیلم باکیفیت

 .
 .
 .
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 
نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها
زمان آزمون در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند یکی از سخت‌ترین زمان‌ها نه‌تنها برای ورزشکاران کودک، نوجوان و جوان بلکه برای والدین و مربیان باشد.

به‌عنوان یک مربی، انتظارهای ترسناک در آزمون‌ها را به‌یاد می‌آورم.

به‌خاطر این‌که زمانی فرامی‌رسد که قصد داریم و مجبور هستیم به فرزندمان بگوییم: «رؤیایت در تشکیل تیم محقق نخواهد شد» ... و فکر می‌کنم هیچ امری بدتر از این برای یک انسان نباشد که مشاهده کند رؤیاهای فرزندش به خجالت و نومیدی منتهی شود.

بنابراین توصیه‌ی من به والدین آن است که با واقع‌گرایی فرزندشان را به‌سمت آزمون‌ها هدایت کنند.

باید ارزشیابی خوبی از مربی‌های‌مان داشته باشیم؛ باید بدانیم پسر یا دخترمان در کجا ایستاده‌اند؛ بنابراین اگر آنان روی حبابی قرار گرفته‌اند و ممکن نیست به آن رؤیا دست یابند نباید شوک بزرگی بر آنان وارد شود.

بدترین موقعیت آن است که شاهد وارد آمدن کامل شوک به فرزندان‌مان باشیم تا این‌که فرزندان‌مان ببینند که شوک در حال وارد آمدن بر آنان است.

زمانی که مربیان برای ما کار می‌کنند همیشه مطمئن باشیم فرزندان‌مان می‌دانند این آزمون‌ها، رویدادهایی بااهمیت هستند ... (لذا به فرزندان‌مان بگوییم:) «ممکن است در پایان آزمون در این‌جا نباشی؛ بنابراین به‌طور واقعی خودت را برای آزمون آماده کن و خوب انجامش بده!»

مسأله‌ی دیگر آن است که اگر پسر یا دخترمان در تیم حضور نخواهد یافت فرصتی باورنکردنی در لحظه‌های نومیدی وجود دارد که می‌توانیم از آن به‌عنوان تجربه‌ای برای ایجاد انگیزه و یادگیری در وی بهره‌برداری کنیم.

بنابراین در این لحظه‌ها به‌دنبال کسب بازخورد از مربیان باشیم؛ (بنابراین با آنان سؤال‌هایی نظیر ذیل را مطرح کنیم:)‌ فرزندمان مجبور است چه کاری انجام دهد تا سال بعد بتواند در تیم عضویت یابد؟

نقاط‌ضعف فرزندان‌مان چیست؟ فرزندان‌مان می‌توانند بر روی چه مواردی کار کنند؟

در نقش‌ فرزندان‌مان چه ارزش‌هایی را مشاهده می‌کنید؟

تعداد افرادی که نسبتاً دیر به کسب مهارت یا موفقیت در ورزش دست می‌یابند فراتر از انتظار است ولی امروزه و همواره بر موفقیت‌های سریع تمرکز بسیاری می‌کنیم؛ این‌که باید در تیم برنده باشند؛ این‌که فرزندان‌مان باید در سنین هشت یا نه‌سالگی به عضویت تیم درایند .. این در حالی است که (گزارش شده است) یکی از ورزشکاران نخبه در بسکتبال به‌نام استیو ناش (Steve Nash) قبل از 13 سالگی در این رشته فعالیت نمی‌کرد.

بهترین فوتبالیست‌ها در دنیا افرادی هستند که در سنین 15 یا 16 سالگی از تیم‌شان اخراج شده‌اند ولی اکنون برای رئال‌مادرید بازی می‌کنند.

پس زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند؛ آن‌هم در حالی که آنان می‌خواهند غمگین باشند و می‌خواهند ناراحت باشند.

خوب است که فرزندان‌مان دوباره بر تعهدهای روزانه‌ی‌شان به‌گونه‌ای تمرکز کنند که سال بعد که آن آزمون به‌طور معمول برگزار می‌شود بتوانند (از عهده‌ی آزمون برامده و) عضو تیم شوند.

به‌عنوان یک مربی باید بگویم: غرورانگیزترین لحظه‌ها زمانی است که فرزندی را می‌بینم که سال گذشته در آزمون عضویت در یک تیم موفق نشده است و سال بعد می‌آید در حالی که از وضعیت قبلی به وضعیتی جدید رسیده است و عضو تیم می‌شود و ناظر موفقیت در چهره‌اش هستم که نشان‌دهنده‌ی تعهد واقعی وی بر امری است و امری مهم را محقق کرده است که با وی پیوند خورده است آن‌هم به‌مراتب فراتر از اشتغالش به فعالیت ورزشی.


  John O'Sullivan
جان او سولیوان
بنیانگذار پروژه‌ی تغییر بازی
جان او سولیوان (John O’Sullivan) مؤسس پروژه‌ی تغییر بازی در سال 1391 شمسی (2012 میلادی) است که به والدین، مربیان و سازمان‌های ورزشی کودکان، نوجوانان و جوانان کمک می‌کند تجربه‌های ورزشی کودک، نوجوان و جوان محور را برای ورزشکاران کودک، نوجوان و جوان‌شان فراهم کنند.

جان او سولیوان
یک بازیکن حرفه‌ای و دانشگاهی سابق است و به‌مدت 20 سال در سطح مخاطبان کودک، نوجوان و جوان، دبیرستان و دانشگاه به‌عنوان یک مربی و تکنیسین باشگاهی فعالیت کرده است. 

مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/5/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39) کوچک کردن
نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)اوقات فراغت خانواده
زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند.
John O'Sullivan

نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان
و والدین در مورد آزمون‌ها 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
زمان آزمون در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند یکی از سخت‌ترین زمان‌ها نه‌تنها برای ورزشکاران کودک، نوجوان و جوان بلکه برای والدین و مربیان باشد.
زمانی فرامی‌رسد که قصد داریم و مجبور هستیم به فرزندمان بگوییم: «رؤیایت در تشکیل تیم محقق نخواهد شد».
توصیه‌ی من به والدین آن است که با واقع‌گرایی فرزندشان را به‌سمت آزمون‌ها هدایت کنند.
باید ارزشیابی خوبی از مربی‌های‌مان در مورد فرزندمان داشته باشیم.
اگر پسر یا دخترمان در تیم حضور نخواهد یافت فرصتی باورنکردنی در لحظه‌های نومیدی وجود دارد که می‌توانیم از آن به‌عنوان تجربه‌ای برای ایجاد انگیزه و یادگیری در وی بهره‌برداری کنیم.
زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند.
خوب است که فرزندان‌مان دوباره بر تعهدهای روزانه‌ی‌شان به‌گونه‌ای تمرکز کنند که سال بعد که آن آزمون به‌طور معمول برگزار می‌شود بتوانند (از عهده‌ی آزمون برامده و) عضو تیم شوند.
غرورانگیزترین لحظه‌ها زمانی است که فرزندی را می‌بینم که سال گذشته در آزمون عضویت در یک تیم موفق نشده است و سال بعد می‌آید در حالی که از وضعیت قبلی به وضعیتی جدید رسیده است و عضو تیم می‌شود و ناظر موفقیت در چهره‌اش هستم که نشان‌دهنده‌ی تعهد واقعی وی بر امری است و امری مهم را محقق کرده است که با وی پیوند خورده است آن‌هم به‌مراتب فراتر از اشتغالش به فعالیت ورزشی.


 

دانلود فیلم باکیفیت

 .
 .
 .
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 
نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها
زمان آزمون در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند یکی از سخت‌ترین زمان‌ها نه‌تنها برای ورزشکاران کودک، نوجوان و جوان بلکه برای والدین و مربیان باشد.

به‌عنوان یک مربی، انتظارهای ترسناک در آزمون‌ها را به‌یاد می‌آورم.

به‌خاطر این‌که زمانی فرامی‌رسد که قصد داریم و مجبور هستیم به فرزندمان بگوییم: «رؤیایت در تشکیل تیم محقق نخواهد شد» ... و فکر می‌کنم هیچ امری بدتر از این برای یک انسان نباشد که مشاهده کند رؤیاهای فرزندش به خجالت و نومیدی منتهی شود.

بنابراین توصیه‌ی من به والدین آن است که با واقع‌گرایی فرزندشان را به‌سمت آزمون‌ها هدایت کنند.

باید ارزشیابی خوبی از مربی‌های‌مان داشته باشیم؛ باید بدانیم پسر یا دخترمان در کجا ایستاده‌اند؛ بنابراین اگر آنان روی حبابی قرار گرفته‌اند و ممکن نیست به آن رؤیا دست یابند نباید شوک بزرگی بر آنان وارد شود.

بدترین موقعیت آن است که شاهد وارد آمدن کامل شوک به فرزندان‌مان باشیم تا این‌که فرزندان‌مان ببینند که شوک در حال وارد آمدن بر آنان است.

زمانی که مربیان برای ما کار می‌کنند همیشه مطمئن باشیم فرزندان‌مان می‌دانند این آزمون‌ها، رویدادهایی بااهمیت هستند ... (لذا به فرزندان‌مان بگوییم:) «ممکن است در پایان آزمون در این‌جا نباشی؛ بنابراین به‌طور واقعی خودت را برای آزمون آماده کن و خوب انجامش بده!»

مسأله‌ی دیگر آن است که اگر پسر یا دخترمان در تیم حضور نخواهد یافت فرصتی باورنکردنی در لحظه‌های نومیدی وجود دارد که می‌توانیم از آن به‌عنوان تجربه‌ای برای ایجاد انگیزه و یادگیری در وی بهره‌برداری کنیم.

بنابراین در این لحظه‌ها به‌دنبال کسب بازخورد از مربیان باشیم؛ (بنابراین با آنان سؤال‌هایی نظیر ذیل را مطرح کنیم:)‌ فرزندمان مجبور است چه کاری انجام دهد تا سال بعد بتواند در تیم عضویت یابد؟

نقاط‌ضعف فرزندان‌مان چیست؟ فرزندان‌مان می‌توانند بر روی چه مواردی کار کنند؟

در نقش‌ فرزندان‌مان چه ارزش‌هایی را مشاهده می‌کنید؟

تعداد افرادی که نسبتاً دیر به کسب مهارت یا موفقیت در ورزش دست می‌یابند فراتر از انتظار است ولی امروزه و همواره بر موفقیت‌های سریع تمرکز بسیاری می‌کنیم؛ این‌که باید در تیم برنده باشند؛ این‌که فرزندان‌مان باید در سنین هشت یا نه‌سالگی به عضویت تیم درایند .. این در حالی است که (گزارش شده است) یکی از ورزشکاران نخبه در بسکتبال به‌نام استیو ناش (Steve Nash) قبل از 13 سالگی در این رشته فعالیت نمی‌کرد.

بهترین فوتبالیست‌ها در دنیا افرادی هستند که در سنین 15 یا 16 سالگی از تیم‌شان اخراج شده‌اند ولی اکنون برای رئال‌مادرید بازی می‌کنند.

پس زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند؛ آن‌هم در حالی که آنان می‌خواهند غمگین باشند و می‌خواهند ناراحت باشند.

خوب است که فرزندان‌مان دوباره بر تعهدهای روزانه‌ی‌شان به‌گونه‌ای تمرکز کنند که سال بعد که آن آزمون به‌طور معمول برگزار می‌شود بتوانند (از عهده‌ی آزمون برامده و) عضو تیم شوند.

به‌عنوان یک مربی باید بگویم: غرورانگیزترین لحظه‌ها زمانی است که فرزندی را می‌بینم که سال گذشته در آزمون عضویت در یک تیم موفق نشده است و سال بعد می‌آید در حالی که از وضعیت قبلی به وضعیتی جدید رسیده است و عضو تیم می‌شود و ناظر موفقیت در چهره‌اش هستم که نشان‌دهنده‌ی تعهد واقعی وی بر امری است و امری مهم را محقق کرده است که با وی پیوند خورده است آن‌هم به‌مراتب فراتر از اشتغالش به فعالیت ورزشی.


  John O'Sullivan
جان او سولیوان
بنیانگذار پروژه‌ی تغییر بازی
جان او سولیوان (John O’Sullivan) مؤسس پروژه‌ی تغییر بازی در سال 1391 شمسی (2012 میلادی) است که به والدین، مربیان و سازمان‌های ورزشی کودکان، نوجوانان و جوانان کمک می‌کند تجربه‌های ورزشی کودک، نوجوان و جوان محور را برای ورزشکاران کودک، نوجوان و جوان‌شان فراهم کنند.

جان او سولیوان
یک بازیکن حرفه‌ای و دانشگاهی سابق است و به‌مدت 20 سال در سطح مخاطبان کودک، نوجوان و جوان، دبیرستان و دانشگاه به‌عنوان یک مربی و تکنیسین باشگاهی فعالیت کرده است. 

مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/5/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود