جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!
(سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!
(سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اوقات فراغت خانواده
به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد.
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم
که آیا کاری را انجام می‌دهند
یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟! 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
G. Whitham, Cynthia; "Asking Your Teen to Do Something Versus Telling Them"; www.kidsinthehouse.com.

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد.
 اگر فرزندان‌مان، کودکانی با سن پایین‌تر باشند می‌توانیم به آنان دستور بدهیم.
 فرزندان‌مان از لحاظ زمانی در منطقه‌ی متفاوتی واقع شده‌اند.
 سعی کنید به این امر، احترام بگذارید.
 اگر در حال بیان تقاضای‌تان به انجام دادن اموری در حال‌حاضر هستید که قصد دارید بیابید یک مقدار زمان بدهید.


 


 

 .
 .
 .

آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!

خوب! به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد.

در واقع می‌خواهم به والدین بگویم: بهتر است در این سن از آنان «سؤال کنیم» تا به آنان «بگوییم».

اگر فرزندان‌مان، کودکانی با سن پایین‌تر باشند می‌توانیم به آنان دستور بدهیم.

اگر دوست داریم نوجوانان کاری را انجام دهند تقاضای بیش‌تری را مطرح کنیم.

اما پس از آن، نوجوانان‌مان به ما چه می‌گویند؟

«بعداً! یک دقیقه‌ی دیگر! مطمئناً! آن‌کار را انجام خواهم داد. نگران نباشید!»

و این صحبت آنان باعث می‌شود به‌عنوان والدین سخت نگیریم.

بنابراین به‌عنوان والدین چه چیزی بگویم؟

گوش کنید به آن‌چه آنان می‌گویند.

«بعداً! آن‌کار را انجام خواهم داد! یک دقیقه بعد!»

این به چه معنا است؟

این صحبت آنان به‌معنی یک نوع «بله» است.

فرزندتان دارد «بله» می‌گوید.

خوشحال باشید!

آنان نمی‌گویند: «نه هرگز!»

آنان می‌گویند: «آره! بعداً به آن‌کار می‌رسم».

می‌خواهم به آن‌کارشان احترام بگذارید.

زیرا آنان از لحاظ زمانی در منطقه‌ی متفاوتی واقع شده‌اند.

نوجوانان‌تان در چیزی واقع شده‌اند که زمانه‌ی نوجوانی شرقی می‌نامم.

و منظورم آن است که شما در یک زمانه‌ای واقع شده‌اید و آنان در زمانه‌ای دیگر.

شما می‌خواهید آن‌کار را همین الآن انجام دهند.

اگر آنان سه ساعت فکر کنند خوب خواهد بود!

ممکن است شما به توافقی فیمابین رضایت دهید.

بنابراین زمانه‌ی نوجوانی شرقی است و ساحل شرقی سه ساعت جلوتر از ساحل غربی است.

می‌دانم این امر را همه‌ی مردم نمی‌پذیرند.

اما قافیه‌ای با کمی تکرار وجود دارد.

به‌نظر خوب است.

در نتیجه، آنان در زمانه‌ی خودشان قرار دارند.

سعی کنید به این امر، احترام بگذارید.

اگر در حال بیان تقاضای‌تان به انجام دادن اموری در حال‌حاضر هستید که قصد دارید بیابید یک مقدار زمان بدهید.

وقتی آنان می‌گویند بعداً انجام می‌دهند از آنان تشکرکنید.

و ممکن است بعداً فرزندتان را واقعاً در حالی بیابید که آن‌کار را محقق کرده است.


 
درباره‌ی سخنران
سینتیا ج. ویتام (Cynthia G. Whitham)
کارگر اجتماعی و بالینی و دارای مدرک
مدیر اجرایی برنامه‌ی دوستی والدین و فرزندان اوکلا

سینتیا ج. ویتام، کارگر اجتماعی و بالینی و دارای مدرک و مدیر اجرایی برنامه‌ی دوستی والدین و فرزندان اوکلا (UCLA Parenting and Children’s Friendship Program) است که بیش از 30 سال است که در زمینه‌ی آموزش مهارت‌ها به والدین فعالیت می‌کند.

وی نویسنده‌ی دو کتاب با عناوین ذیل است که به 9 زبان ترجمه شد است:

- جواب منفی است: به آن بگویید و آن را تحمل کنید.
G. Whitham; Cynthia; “The Answer Is NO: Saying It and Sticking to It”; Perspective Publishing; 1994
- در جنگ و کشمکش‌های دردناک برنده شوید: یک برنامه‌ی سؤال خانوادگی
G. Whitham; Cynthia; “Win the Whining War & Other Skirmishes: A Family Peace Plan”; Perspective Publishing; 1991


خانم سینتیا ج. ویتام علاوه بر کلاس‌های گروه اوکلا دارای جلسه‌های خصوصی تمرینی در غرب و شرق لس‌آنجلس است.

وی در سال 1379 شمسی (2000 میلادی) یک‌ماه را به آموزش مهارت به روانشناسان بالینی در انجمن ملی سلامت ذهنی ژاپن (National Institute of Mental Health of Japan) اختصاص داد.

خانم سینتیا ج. ویتام سخنرانی بانشاط است که ارائه‌ها و آموزش‌های مهارت‌هایی برای مدارس و سازمان‌ها داشته است.

خانم سینتیا ج. ویتام دو فرزند شاد، سلامت و دارای رفتارهای نسبتاً خوب را تربیت کرده است که فکر می‌کند بهترین اعتبار برای وی باشد.

دخترش میراندا مک‌لئود (Miranda McLeod) نویسنده‌ی کتاب‌های داستانی است که در حال دریافت مدرک پی‌اچ‌دی از دانشگاه روت‌گرز است.

با تأسف بسیار، خانم سینتیا ج. ویتام به ما می‌گوید که پسرش کیله  (Kyle) در سال 1386 شمسی (2007 میلادی) از دنیا رفته است؛ در حالی که ماه‌ها از فارغ‌التحصیلی‌اش از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو می‌گذشت.


 
 
1397/2/2 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!
(سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
کوچک کردن
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!
(سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اوقات فراغت خانواده
به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد.
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم
که آیا کاری را انجام می‌دهند
یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟! 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
G. Whitham, Cynthia; "Asking Your Teen to Do Something Versus Telling Them"; www.kidsinthehouse.com.

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد.
 اگر فرزندان‌مان، کودکانی با سن پایین‌تر باشند می‌توانیم به آنان دستور بدهیم.
 فرزندان‌مان از لحاظ زمانی در منطقه‌ی متفاوتی واقع شده‌اند.
 سعی کنید به این امر، احترام بگذارید.
 اگر در حال بیان تقاضای‌تان به انجام دادن اموری در حال‌حاضر هستید که قصد دارید بیابید یک مقدار زمان بدهید.


 


 

 .
 .
 .

آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!

خوب! به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد.

در واقع می‌خواهم به والدین بگویم: بهتر است در این سن از آنان «سؤال کنیم» تا به آنان «بگوییم».

اگر فرزندان‌مان، کودکانی با سن پایین‌تر باشند می‌توانیم به آنان دستور بدهیم.

اگر دوست داریم نوجوانان کاری را انجام دهند تقاضای بیش‌تری را مطرح کنیم.

اما پس از آن، نوجوانان‌مان به ما چه می‌گویند؟

«بعداً! یک دقیقه‌ی دیگر! مطمئناً! آن‌کار را انجام خواهم داد. نگران نباشید!»

و این صحبت آنان باعث می‌شود به‌عنوان والدین سخت نگیریم.

بنابراین به‌عنوان والدین چه چیزی بگویم؟

گوش کنید به آن‌چه آنان می‌گویند.

«بعداً! آن‌کار را انجام خواهم داد! یک دقیقه بعد!»

این به چه معنا است؟

این صحبت آنان به‌معنی یک نوع «بله» است.

فرزندتان دارد «بله» می‌گوید.

خوشحال باشید!

آنان نمی‌گویند: «نه هرگز!»

آنان می‌گویند: «آره! بعداً به آن‌کار می‌رسم».

می‌خواهم به آن‌کارشان احترام بگذارید.

زیرا آنان از لحاظ زمانی در منطقه‌ی متفاوتی واقع شده‌اند.

نوجوانان‌تان در چیزی واقع شده‌اند که زمانه‌ی نوجوانی شرقی می‌نامم.

و منظورم آن است که شما در یک زمانه‌ای واقع شده‌اید و آنان در زمانه‌ای دیگر.

شما می‌خواهید آن‌کار را همین الآن انجام دهند.

اگر آنان سه ساعت فکر کنند خوب خواهد بود!

ممکن است شما به توافقی فیمابین رضایت دهید.

بنابراین زمانه‌ی نوجوانی شرقی است و ساحل شرقی سه ساعت جلوتر از ساحل غربی است.

می‌دانم این امر را همه‌ی مردم نمی‌پذیرند.

اما قافیه‌ای با کمی تکرار وجود دارد.

به‌نظر خوب است.

در نتیجه، آنان در زمانه‌ی خودشان قرار دارند.

سعی کنید به این امر، احترام بگذارید.

اگر در حال بیان تقاضای‌تان به انجام دادن اموری در حال‌حاضر هستید که قصد دارید بیابید یک مقدار زمان بدهید.

وقتی آنان می‌گویند بعداً انجام می‌دهند از آنان تشکرکنید.

و ممکن است بعداً فرزندتان را واقعاً در حالی بیابید که آن‌کار را محقق کرده است.


 
درباره‌ی سخنران
سینتیا ج. ویتام (Cynthia G. Whitham)
کارگر اجتماعی و بالینی و دارای مدرک
مدیر اجرایی برنامه‌ی دوستی والدین و فرزندان اوکلا

سینتیا ج. ویتام، کارگر اجتماعی و بالینی و دارای مدرک و مدیر اجرایی برنامه‌ی دوستی والدین و فرزندان اوکلا (UCLA Parenting and Children’s Friendship Program) است که بیش از 30 سال است که در زمینه‌ی آموزش مهارت‌ها به والدین فعالیت می‌کند.

وی نویسنده‌ی دو کتاب با عناوین ذیل است که به 9 زبان ترجمه شد است:

- جواب منفی است: به آن بگویید و آن را تحمل کنید.
G. Whitham; Cynthia; “The Answer Is NO: Saying It and Sticking to It”; Perspective Publishing; 1994
- در جنگ و کشمکش‌های دردناک برنده شوید: یک برنامه‌ی سؤال خانوادگی
G. Whitham; Cynthia; “Win the Whining War & Other Skirmishes: A Family Peace Plan”; Perspective Publishing; 1991


خانم سینتیا ج. ویتام علاوه بر کلاس‌های گروه اوکلا دارای جلسه‌های خصوصی تمرینی در غرب و شرق لس‌آنجلس است.

وی در سال 1379 شمسی (2000 میلادی) یک‌ماه را به آموزش مهارت به روانشناسان بالینی در انجمن ملی سلامت ذهنی ژاپن (National Institute of Mental Health of Japan) اختصاص داد.

خانم سینتیا ج. ویتام سخنرانی بانشاط است که ارائه‌ها و آموزش‌های مهارت‌هایی برای مدارس و سازمان‌ها داشته است.

خانم سینتیا ج. ویتام دو فرزند شاد، سلامت و دارای رفتارهای نسبتاً خوب را تربیت کرده است که فکر می‌کند بهترین اعتبار برای وی باشد.

دخترش میراندا مک‌لئود (Miranda McLeod) نویسنده‌ی کتاب‌های داستانی است که در حال دریافت مدرک پی‌اچ‌دی از دانشگاه روت‌گرز است.

با تأسف بسیار، خانم سینتیا ج. ویتام به ما می‌گوید که پسرش کیله  (Kyle) در سال 1386 شمسی (2007 میلادی) از دنیا رفته است؛ در حالی که ماه‌ها از فارغ‌التحصیلی‌اش از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو می‌گذشت.


 
 
1397/2/2 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود