جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)اوقات فراغت خانواده
 امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.نکته‌هایی برای
ارتقای نوجوانان‌مان مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.
در واقع و احتمالاً بهترین دوست فرزندانم هستم و هیچ اشکالی در این امر نمی‌بینیم.
ما از صرف وقت برای یکدیگر لذت می‌بریم. انجام دادن کارها با هم برای‌مان لذت‌بخش است و به هم نزدیک‌تر می‌شویم.
در خانه حتی با وجود میلیون‌ها فعالیت برای بچه‌ها، دو بار در هفته خود را ملزم کرده‌ایم که شام را با هم صرف کنیم و در آن زمان‌ها با گوشی مشغول صحبت نباشیم.
ما فرزندان‌مان را تشویق می‌کنیم دوستان‌شان را به منزل بیاورند.
تعطیلات خانوادگی از بهترین روش‌هایی است که خانواده را در نزدیکی هم نگه می‌دارد.
با فرزندان‌مان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم تا بفهمیم آنان می‌خواهند کجا بروند؛ زمان‌بندی آنان برای کارشان و ما چگونه است و سپس چه زمان‌هایی بیرون می‌روند.
و هنوز هم تا به امروز، ما واقعاً از تعطیلات خانوادگی لذت می‌بریم. این امر واقعاً اهمیت دارد که با این‌ روش موجب ارتقای فرزندان‌مان می‌شویم.
واقعیت آن است که ما به‌عنوان والدین در بیش‌تر اوقات اطراف‌ فرزندان‌مان نیستیم. در حالی که آنان مدرسه هستند ما سر کار هستیم؛ آنان مدرسه هستند و ما سر کار حضور داریم.
اگر آنان را به‌شکلی صحیح ارتقا ببخشیم رهنمودهای مناسبی به آنان ارائه کنیم در زندگی‌شان وارد شویم آنان تصمیم‌های خوبی خواهند گرفت
.


دانلود فیلم باکیفیتنکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان
امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.

بعضی می‌گویند: «نباید با فرزندان‌مان رفیق باشیم؛ ما رفقای فرزندان‌مان نیستیم؛ ما پدر و مادر آنان هستیم».

خوب! می‌دانید من با فرزندانم دوست هستم ... با همه‌ی آنان.

در واقع و احتمالاً بهترین دوست فرزندانم هستم و هیچ اشکالی در این امر نمی‌بینم.

ما از صرف وقت برای یکدیگر لذت می‌بریم. انجام دادن کارها با هم برای‌مان لذت‌بخش است و به هم نزدیک‌تر می‌شویم.

فرزندانم می‌دانند من پدر آنان هستم. من درک می‌کنم آنان فرزندان من هستند؛ اما اشتباه نکرده‌ایم که با هم نزدیک بوده و با فرزندان‌مان دوست هستیم.

ما واقعاً و قویاً به شام خانوادگی اعتقاد داریم.

در خانه حتی با وجود میلیون‌ها فعالیت برای بچه‌ها، دو بار در هفته خود را ملزم کرده‌ایم که شام را با هم صرف کنیم و در آن زمان‌ها با گوشی مشغول صحبت نباشیم.


اعضای خانواده برای مشغول نبودن با گوشی می‌جنگند؛ گاهی‌اوقات صدای لرزش گوشی‌های‌شان را زیر میز می‌شنویم اما دوست داریم کنار هم بنشینیم؛ با هم غذا بخوریم؛ با هم صحبت بکنیم؛ به چشمان هم نگاه کنیم؛ به چگونگی انجام کارهای‌شان و کارهایی که انجام می‌دهند نظر بیافکنیم.

ما هم‌چنین فرزندان‌مان را تشویق می‌کنیم دوستان‌شان را به منزل بیاورند. با آمدن به منزل با دوستان‌شان و ملاقات و همنشینی با آنان - خواه در حال تماشای رویدادی ورزشی باشیم یا در جشن تولد حضور یابند - ما با دوستان‌شان ملاقات خواهیم کرد.

بدین‌ترتیب نظاره‌گر این امر خواهیم بود که فرزندان‌مان با چه افرادی همراه می‌شوند و چگونه با آنان ارتباط متقابل برقرار می‌کنند؛ از آنان چیزهای بسیاری یاد خواهیم گرفت.

تعطیلات خانوادگی از بهترین روش‌هایی است که خانواده را در نزدیکی هم نگه می‌دارد.

با فرزندان‌مان فعالیت‌هایی انجام می‌دهیم تا بفهمیم آنان می‌خواهند کجا بروند؛ زمان‌بندی آنان برای کارشان و ما چگونه است و سپس چه زمان‌هایی بیرون می‌روند.

در طول 24 ساعتی که در روز سپری می‌کنیم 7 روز در هفته را با هم بازی می‌کنیم؛ در حالی که مشغول تمدد اعصاب هستیم

با هم از تنقلات استفاده می‌کنیم و این امر باعث نزدیکی بیش‌تر ما به یکدیگر می‌شود.

و هنوز هم تا به امروز، ما واقعاً از تعطیلات خانوادگی لذت می‌بریم. این امر واقعاً اهمیت دارد که با این‌ روش، موجب ارتقای فرزندان‌مان می‌شویم؛ باعث می‌شویم وقتی اطراف‌شان نیستیم بتوانند تصمیم‌های خوبی بگیرند.

واقعیت آن است که ما به‌عنوان والدین در بیش‌تر اوقات اطراف‌شان نیستیم. در حالی که آنان مدرسه هستند ما سر کار هستیم؛ آنان مدرسه هستند و ما سر کار حضور داریم.

آنان در حال انجام کارهایی با دوستان‌شان هستند و ما در حال انجام کارهایی در زندگی هستیم که مجبوریم انجام دهیم.

اگر لازم است درباره‌ی فرزندان‌مان نگران باشیم هر زمان که با آنان نیستیم در حال ایجاد مشکل برای خودمان خواهیم بود.

اگر آنان را به‌شکلی صحیح ارتقا ببخشیم رهنمودهای مناسبی به آنان ارائه کنیم در زندگی‌شان وارد شویم آنان تصمیم‌های خوبی خواهند گرفت حتی اگر در حال پاییدن آنان نباشیم ... و این یک امر کلیدی و مهم است.

آنان نیاز دارند در مورد چیزهایی فکر کنند که می‌خواهیم انجام دهند؛ آنان نیاز دارند در مورد چیزهایی فکر کنند که باید انجام دهند حتی اگر ما آن‌جا باشیم و به آنان بگوییم چه بکنند
.1396/6/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28) کوچک کردن
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)اوقات فراغت خانواده
 امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.نکته‌هایی برای
ارتقای نوجوانان‌مان مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.
در واقع و احتمالاً بهترین دوست فرزندانم هستم و هیچ اشکالی در این امر نمی‌بینیم.
ما از صرف وقت برای یکدیگر لذت می‌بریم. انجام دادن کارها با هم برای‌مان لذت‌بخش است و به هم نزدیک‌تر می‌شویم.
در خانه حتی با وجود میلیون‌ها فعالیت برای بچه‌ها، دو بار در هفته خود را ملزم کرده‌ایم که شام را با هم صرف کنیم و در آن زمان‌ها با گوشی مشغول صحبت نباشیم.
ما فرزندان‌مان را تشویق می‌کنیم دوستان‌شان را به منزل بیاورند.
تعطیلات خانوادگی از بهترین روش‌هایی است که خانواده را در نزدیکی هم نگه می‌دارد.
با فرزندان‌مان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم تا بفهمیم آنان می‌خواهند کجا بروند؛ زمان‌بندی آنان برای کارشان و ما چگونه است و سپس چه زمان‌هایی بیرون می‌روند.
و هنوز هم تا به امروز، ما واقعاً از تعطیلات خانوادگی لذت می‌بریم. این امر واقعاً اهمیت دارد که با این‌ روش موجب ارتقای فرزندان‌مان می‌شویم.
واقعیت آن است که ما به‌عنوان والدین در بیش‌تر اوقات اطراف‌ فرزندان‌مان نیستیم. در حالی که آنان مدرسه هستند ما سر کار هستیم؛ آنان مدرسه هستند و ما سر کار حضور داریم.
اگر آنان را به‌شکلی صحیح ارتقا ببخشیم رهنمودهای مناسبی به آنان ارائه کنیم در زندگی‌شان وارد شویم آنان تصمیم‌های خوبی خواهند گرفت
.


دانلود فیلم باکیفیتنکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان
امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.

بعضی می‌گویند: «نباید با فرزندان‌مان رفیق باشیم؛ ما رفقای فرزندان‌مان نیستیم؛ ما پدر و مادر آنان هستیم».

خوب! می‌دانید من با فرزندانم دوست هستم ... با همه‌ی آنان.

در واقع و احتمالاً بهترین دوست فرزندانم هستم و هیچ اشکالی در این امر نمی‌بینم.

ما از صرف وقت برای یکدیگر لذت می‌بریم. انجام دادن کارها با هم برای‌مان لذت‌بخش است و به هم نزدیک‌تر می‌شویم.

فرزندانم می‌دانند من پدر آنان هستم. من درک می‌کنم آنان فرزندان من هستند؛ اما اشتباه نکرده‌ایم که با هم نزدیک بوده و با فرزندان‌مان دوست هستیم.

ما واقعاً و قویاً به شام خانوادگی اعتقاد داریم.

در خانه حتی با وجود میلیون‌ها فعالیت برای بچه‌ها، دو بار در هفته خود را ملزم کرده‌ایم که شام را با هم صرف کنیم و در آن زمان‌ها با گوشی مشغول صحبت نباشیم.


اعضای خانواده برای مشغول نبودن با گوشی می‌جنگند؛ گاهی‌اوقات صدای لرزش گوشی‌های‌شان را زیر میز می‌شنویم اما دوست داریم کنار هم بنشینیم؛ با هم غذا بخوریم؛ با هم صحبت بکنیم؛ به چشمان هم نگاه کنیم؛ به چگونگی انجام کارهای‌شان و کارهایی که انجام می‌دهند نظر بیافکنیم.

ما هم‌چنین فرزندان‌مان را تشویق می‌کنیم دوستان‌شان را به منزل بیاورند. با آمدن به منزل با دوستان‌شان و ملاقات و همنشینی با آنان - خواه در حال تماشای رویدادی ورزشی باشیم یا در جشن تولد حضور یابند - ما با دوستان‌شان ملاقات خواهیم کرد.

بدین‌ترتیب نظاره‌گر این امر خواهیم بود که فرزندان‌مان با چه افرادی همراه می‌شوند و چگونه با آنان ارتباط متقابل برقرار می‌کنند؛ از آنان چیزهای بسیاری یاد خواهیم گرفت.

تعطیلات خانوادگی از بهترین روش‌هایی است که خانواده را در نزدیکی هم نگه می‌دارد.

با فرزندان‌مان فعالیت‌هایی انجام می‌دهیم تا بفهمیم آنان می‌خواهند کجا بروند؛ زمان‌بندی آنان برای کارشان و ما چگونه است و سپس چه زمان‌هایی بیرون می‌روند.

در طول 24 ساعتی که در روز سپری می‌کنیم 7 روز در هفته را با هم بازی می‌کنیم؛ در حالی که مشغول تمدد اعصاب هستیم

با هم از تنقلات استفاده می‌کنیم و این امر باعث نزدیکی بیش‌تر ما به یکدیگر می‌شود.

و هنوز هم تا به امروز، ما واقعاً از تعطیلات خانوادگی لذت می‌بریم. این امر واقعاً اهمیت دارد که با این‌ روش، موجب ارتقای فرزندان‌مان می‌شویم؛ باعث می‌شویم وقتی اطراف‌شان نیستیم بتوانند تصمیم‌های خوبی بگیرند.

واقعیت آن است که ما به‌عنوان والدین در بیش‌تر اوقات اطراف‌شان نیستیم. در حالی که آنان مدرسه هستند ما سر کار هستیم؛ آنان مدرسه هستند و ما سر کار حضور داریم.

آنان در حال انجام کارهایی با دوستان‌شان هستند و ما در حال انجام کارهایی در زندگی هستیم که مجبوریم انجام دهیم.

اگر لازم است درباره‌ی فرزندان‌مان نگران باشیم هر زمان که با آنان نیستیم در حال ایجاد مشکل برای خودمان خواهیم بود.

اگر آنان را به‌شکلی صحیح ارتقا ببخشیم رهنمودهای مناسبی به آنان ارائه کنیم در زندگی‌شان وارد شویم آنان تصمیم‌های خوبی خواهند گرفت حتی اگر در حال پاییدن آنان نباشیم ... و این یک امر کلیدی و مهم است.

آنان نیاز دارند در مورد چیزهایی فکر کنند که می‌خواهیم انجام دهند؛ آنان نیاز دارند در مورد چیزهایی فکر کنند که باید انجام دهند حتی اگر ما آن‌جا باشیم و به آنان بگوییم چه بکنند
.1396/6/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود