جستجو
 
 
 
 
بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت
آخرین مطالب اوقات فراغت
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
کاربران آنلاین
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 31
اعضا اعضا: 0
کل کل: 31

دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
در دهه‌ی 1370 شمسی (1990 میلادی)، اتیسم شناخته‌شده نبود یا به‌شکل امروز کسی از آن شناخت نداشت به‌خصوص مسؤولان مدارس از آن بی‌اطلاع بودند.

دوست صمیمی مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:
"The Buddy"; www.viddsee.com .
 .
 .
 .
خلاصه‌‌ي مطالب
در دوران کودکی هر فردی همیشه یک دوست وجود دارد که به‌یاد ماندنی است.
وی هم‌چنین گرم و صمیمی است و می‌تواند دوست‌داشتنی باشد.
افراد اتیسمی فقط دامنه‌ی تمرکزشان کوتاه‌تراست.
در دهه‌ی 1370 شمسی (1990 میلادی)، اتیسم شناخته‌شده نبود یا به‌شکل امروز کسی از آن شناخت نداشت به‌خصوص مسؤولان مدارس از آن بی‌اطلاع بودند.
از سال 1386 شمسی (2007 میلادی) سنگاپور، طرح راهبردی توانمندسازی (Enabling Masterplan) را منتشر کرد که نقشه‌ی راهی برای ایجاد جامعه‌ی دربرگیرنده‌ی افرادی است که دارای معلولیت هستند
.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
دانلود فیلم باکیفیت
 .
 .
 .
دوست صمیمی
در دوران کودکی هر فردی ...

همیشه یک دوست وجود دارد که به‌یاد ماندنی است.

دوستی ویژه

این داستان ما است.

اسحق و وای زیانگ (Issac, Yi Xiang)

راچل (Rachel) و جویس (Joyce)

و سپس و در نهایت هدایت (Hidayat) و تام (Tam).

خوب بچه‌ها! دوستی که در نزدیک شما نشسته است دوست صمیمی شما است.

این بدین‌معنا است که مجبور هستید از یکدیگر مراقبت کنید. متوجه شدید؟

خوب بچه‌ها! فصل 3 کتاب کارتان را باز کنید!

و به جواب‌های می‌پردازیم.

و شیطان بود و دیگران را به‌ستوه دراورده بود.

وی در کلاس به مطالب ارائه شده توجهی نمی‌کرد ...

... و به نقاشی عنکبوت می‌پرداخت.

داری چه کار می‌کنی؟

دارم عنکبوتی می‌کشم که پنج پا دارد.

تو الآن نباید به این‌کار مشغول شوی!

اوی!

وایستا!

این را بردار!

زمانی که مشغول خوردن غذا می‌شدیم از حرکت‌های من تقلید می‌کرد.

کمی او را درک می‌کردم.

در سایر موارد، او را درک نمی‌کردم.

وقتی با عنکبوت‌ها در زنگ تفریح صحبت می‌کرد او را عجیب و غریب می‌یافتم.

فکر می‌کردم خوشحال است.

به‌خصوص زمانی که عنکبوت‌هایی با پنج پا نقاشی می‌کرد.

وقتی به او گفتم عنکبوت‌ها، هشت پا دارند ...

عصبانی شد.

زمان‌هایی فرامی‌رسید که چیزی را از روی اوقات تلخی پرتاب می‌کرد.

خوب! قبل از تعطیلات مارس (اسفند و فروردین)، یک دوره مسابقه‌هایی با نام توپ کاپیتان خواهیم داشت.

و می‌خواهم خودتان به دو گروه تقسیم شوید:

گروه الف و ب.

تام! توپ را بگیر!

خائن! چرا هیچ‌وقت توپ را نمی‌گیری؟!

هی! تمامش کنید!

تنها چیزی که اتفاق افتاده بود آن بود که تام، آن بازی را درک نمی‌کرد و اصلاً مشکل دیگری وجود نداشت.

تو! در دفتر می‌بینمت.

آیا خوب هستی؟

دستت را پایین نگهدار!

متأسفم!

آن چیست؟

شدیداً تنبیه شده‌ام.

هی! برگرد!

برگرد! برگرد!

لباست! لباست!

خوب! بچه‌ها!

می‌خواهیم جمع بستن ذهنی را تمرین کنیم.

هدایت! جواب بده ببینم!

45 به‌علاوه‌ی 12؟

57

62 منهای 10!

52

38 به‌اضافه‌ی 7؟

45

خوب است!

بنشین!

هر دوی‌مان در این جایزه، سهیم هستیم.

باشد! باشد!

با گذشت زمان، او را بهتر درک می‌کردم.

وی باهوش است ...

باهوش‌تر از بسیاری از ما ...

وی هم‌چنین گرم و صمیمی است و می‌تواند دوست‌داشتنی باشد.

هی!

مامان!

بیا! راست وایستا!

سلام آنتی!

سلام!

تشکر بسیار به‌خاطر مراقبت از پسرم.

نه مسأله‌ای نیست!

خوب! چگونه بوده است؟

آیا در مدرسه رفتار خوبی داشته است؟

خوب! فقط صفحه‌ی آخر تکلیفش را انجام نداده است.

من هم همین‌طور ...

باید تکلیفت را تمام کنی! وگرنه معلمت عصبانی خواهد شد؛ فهمیدی؟

باشد.

خوب! خداحافظ!

خداحافظ!

باشد! خداحافظ!

خوب برویم!

هدایت! با ما بسکتبال بازی نمی‌کنی؟

نه! باید تکالیفم را انجام دهم ...

همراه با تام ...

باشد!

می‌دانی که همیشه با اون صحبت می‌کنی؟

و با ما صحبت نمی‌کنی!

چه اتفاقی افتاده است؟

باعث شدی مامان به من بگوید تکالیفم را تمام نکرده‌ام.

متأسفم!

متأسفی؟

جلسه‌ی اول - آزمون ریاضیات

شروع امتحان: 9 صبح

پایان امتحان: 10 صبح

شروع کنید!

225 پسر و 269 دختر در سالن مدرسه حضور دارند.

مجموعاً چند دانش‌اموز در سالن حضور دارند؟

وایستا!

نه! وایستا!

وایستا!

پسر! وایستا!

نه! نمی‌ایستم!

وایستا!

متأسفم! من فقط ...

نگران نباشید! تام فقط دامنه‌ی تمرکزش کوتاه‌تراست.

اما باید دوباره بگویم: می‌دانید که بعضی از بچه‌ها هستند که زمان بیش‌تری می‌خواهند.

ما بهترین کارهای ممکن را انجام می‌دهیم تا به او کمک کنیم.

متشکرم!

بعد از آن بود که مدت کوتاهی به اتاق آزمون هدایت شد.

در آن‌جا، سؤال‌های زیادی از وی پرسیدند.

یک سؤال در ذهن من نقش بسته بود.

چگونه می‌توانیم به او کمک کنیم؟

خانم ناتشیتا!

یک‌چیزی را نمی‌فهمم.

لذا نزد کسی رفتم که فکر می‌کردم ...

می‌تواند به من کمک کند.

به من کمک کنید!

تام در سال 1378 شمسی (1999 میلادی) مورد حمایت برنامه‌ی ریچ می پروجکت (Reach Me Project) قرار گرفت که توسط مرکز سرمایه‌های اتیسم سنگاپور (Autism Resource Center- Singapore) اجرا می‌شد و بدین‌ترتیب استقلال بیش‌تری یافت.

در دهه‌ی 1370 شمسی (1990 میلادی)، اتیسم شناخته‌شده نبود یا به‌شکل امروز کسی از آن شناخت نداشت به‌خصوص مسؤولان مدارس از آن بی‌اطلاع بودند.

همسرم و من ...

می‌خواستیم آن‌چه بهترین است برای پسرمان رقم بخورد.

نمی‌دانستیم ...

یا ممکن است کاری انجام داده باشیم.

خانم اونگ (Ong)! پسرتان مثل هر بچه‌ی دیگری است.

واقعاً مثل بچه‌های دیگر است.‌

می‌دانید هدایت در پسرتان چه چیزی مشاهده می‌کند؟

هدایت او را مثل دانش‌اموزان دیگر مدرسه، باهوش می‌انگارد.

و تام دوست باوفای او تلقی می‌شود.

به آنان نگاه کنید!

در همان‌سال بود که هدایت جایزه‌ی مهربان‌ترین کودک، نوجوان و جوان ریدرز دایجست را به‌خاطر دوستی و مهربانی‌اش نسبت به تام دریافت کرد.

امروزه آگاهی بیش‌تری در زمینه‌ی اتیسم وجود دارد.

از سال 1386 شمسی (2007 میلادی) سنگاپور، طرح راهبردی توانمندسازی (Enabling Masterplan) را منتشر کرد که نقشه‌ی راهی برای ایجاد جامعه‌ی دربرگیرنده‌ی افرادی است که دارای معلولیت هستند.

در حال‌حاضر از هر 150 دانش‌اموز سنگاپوری، یک‌نفر دارای اتیسم است.

مادر تام می‌گوید: «تام متوجه شد که نورهدایت دوستش است؛ اما من فکر می‌کنم چیزی بالاتر از دوست برای پسرم است؛ وی هدیه‌ای به پسرم محسوب می‌شود».

کارگردان، این فیلم را به انجمن اتیسم (Autism Association) تقدیم می‌کند که تا سال 1381 شمسی (2002 میلادی) بر زندگی 1000 فرد دارای اتیسم تأثیرگذار بوده است
.درباره‌ی فیلم
نویسنده و کارگردان:
جیسون لی (Jason Lee)

ایجادکننده‌ی سایت 15 فیلم کوتاه:
دانیل یوم (Daniel Yum)

تهیه‌کننده‌ی اجرایی:
دانیل یوم (Daniel Yum)
ملیسا کوییم (Melissa Kwee)

تهیه‌کنندگان:
جفری تان (Jeffery Tan)
رایموس چانگ (Raymus Chang)
جینه تای (Jeanne Tai)
کلوین اس‌ان‌جی (Kelvin Sng)
روت اُه (Ruth Oh)
با همکاری آموک (AMOK)

با پشتیبانی: اس‌جل‌کِیرز (SGCares)

براساس داستانی واقعی
دانیل ناظم
کوآه آلوی سیوس هو

کارگردان عکاسی:
دیوید لیو

ویرایش فیلم:
اوگن سیه (Eugene Seah)

موسیقی:
تینگ سی هائو (Ting Si Hao)
 . 
 .
 .

  .
 .
 .
1397/4/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود