جستجو
 
 
 
 
بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت
آخرین مطالب اوقات فراغت
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
کاربران آنلاین
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 31
اعضا اعضا: 0
کل کل: 31

آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
 احترام به والدین و عشق و تعهد به خانواده.


آه پسر!
زندگی پسر فقیر مالزیایی مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
Lim, Kevin; “Ah Boy!”; Potato Film.

خلاصه‌‌ي مطالب
فیلم کوتاه «آه پسر!» (Ah Boy!) درباره‌ی مادر و پسری است که در یک روستای فقیر زندگی می‌کنند
پسر فقیر همیشه دیر سر کلاس حاضر و لذا توسط معلم‌اش تنبیه می‌شود. سایر دانش‌اموزان نیز او را تمسخر و اذیت می‌کنند.
پسر فقیر یک روز متوجه می‌شود بناست مسابقه‌ی دو برگزار شود و جایزه‌اش نیز 500 رینگیت (واحد پول مالزی) است. این مسابقه انگیزه‌ی زیادی در او ایجاد می‌کند تا با شرکت در آن بتواند از مادرش پشتیبانی بیش‌تری بکند.
چالش‌هایی که باید با آن مواجه شود آن است که باید یک کفش خوب بخرد و دشمنانش را - که سه پسر بد هستند و همیشه تلاش می‌کنند از او زورگیری کنند - متحمل شکست نماید.
این داستان شبیه فیلم‌های ذیل است:
- فیلم ایرانی «بچه‌های آسمان» با کارگردانی «مجید مجیدی» که در سال 1376 شمسی (1997 میلادی) ساخته شد و جایزه‌ی آکادمی بهترین فیلم خارجی اسکار را در سال 1377 شمسی (1998 میلادی) دریافت کرد.
- فیلم سنگاپوری «هومه‌ران» (Homerun) با کارگردانی «جک نئو» (Jack Neo) داستان دو فیلم مورد اشاره درباره‌ی دو بچه‌ی فقیر و چالش‌های‌شان حول یک جفت کفش گم‌شده است
.

اشاره
نویسنده و کارگردان فیلم مالزیایی «آه پسر!» (Ah Boy!) شخصی به‌نام «کِوین لیم» (Kevin Lim) است که این‌گونه از این فیلم کوتاه صحبت می‌کند:

پروژه‌ی «آه پسر!» (Ah Boy!) یک فیلم کوتاه است که افتخار دارم به‌عنوان فعالیت دانشگاهی در «دانشگاه تار» (TAR College) به‌انجام رسانده‌ام. این فیلم پروژه‌ی پایانی اینجانب برای دریافت «دیپلم پیشرفته» (Advanced Diploma) در رشته‌ی «طراحی چندرسانه‌ای» (Multimedia Design) محسوب می‌شود.

این فیلم 20 دقیقه‌ای نتیجه‌ی یک کار گروهی چهار نفره است. به‌علت نداشتن نیروی انسانی مورد نیاز، هر کدام از اعضای گروه در انجام این پروژه چند مسؤولیت را برعهده گرفته‌اند. به‌عنوان مثال در این فیلم نقش‌های ذیل را برعهده داشتم: تهیه‌کننده، فراهم‌کننده‌ی سناریو (Continuity)، ناظر (Props Master)، بازیگر با ایفای چند نقش و ادیتور (Editor)
.
دانلود فیلم با کیفیتآه پسر!
فیلم کوتاه «آه پسر!» (Ah Boy!) درباره‌ی مادر و پسری است که در یک روستای فقیر زندگی می‌کنند. پسر فقیر هر روز از مادر مریض‌اش باید پشتیبانی کند. کارش آن است که هر روز صبح زود قبل از رفتن به مدرسه، روزنامه‌ها را توزیع می‌کند.

او همیشه دیر سر کلاس حاضر و لذا توسط معلم‌اش تنبیه می‌شود. سایر دانش‌اموزان نیز او را تمسخر و اذیت می‌کنند.

وی در عین حال دونده‌ی بزرگی است؛ چون همیشه از دویدن و دویدن و دویدن لذت می‌برد.

یک روز متوجه می‌شود بناست مسابقه‌ی دو برگزار شود و جایزه‌اش نیز 500 رینگیت (واحد پول مالزی) است. این مسابقه انگیزه‌ی زیادی در او ایجاد می‌کند تا با شرکت در آن بتواند از مادرش پشتیبانی بیش‌تری بکند.

چالش‌هایی که باید با آن مواجه شود آن است که باید یک کفش خوب بخرد و دشمنانش را - که سه پسر بد هستند و همیشه تلاش می‌کنند از او زورگیری کنند - متحمل شکست نماید.

پسر با کمک مادرش راهی برای مقابله با این چالش‌ها می‌یابد و داستان این‌گونه ادامه می‌یابد.

تحقیقات ما نشان داد این داستان شبیه فیلم‌های ذیل است؛ لذا تلاش کردیم فیلم را به‌گونه‌ای بسازیم که منحصر به فردتر باشد لذا تصحیح‌هایی بر روی داستان فیلم اعمال کردیم:
- فیلم ایرانی «بچه‌های آسمان» با کارگردانی «مجید مجیدی» که در سال 1376 شمسی (1997 میلادی) ساخته شد و جایزه‌ی آکادمی بهترین فیلم خارجی اسکار را در سال 1377 شمسی (1998 میلادی) دریافت کرد.
- فیلم سنگاپوری «هومه‌ران» (Homerun) با کارگردانی «جک نئو» (Jack Neo).

 داستان دو فیلم مورد اشاره درباره‌ی دو بچه‌ی فقیر و چالش‌های‌شان حول یک جفت کفش گم‌شده است.


زیرنویس
آه پسر!
پسر!
آه پسر!
زود بیدار شو!
دیر شده است.
دارم می‌آیم.
دارم می‌آیم.
پسر!
آه پسر!
بیا و سریع صبحانه‌ات را بخور!
پدرت قبلاً صبحانه خورده است.
پدر؟!
چرا این‌قدر زود صبحانه می‌خورید؟
چرا منتظر من نمی‌مانید؟
مامان!
بعد از اتمام صبحانه می‌روم روزنامه‌ها را پخش کنم.
یواش بخور! دقت کن!
آه خدای من!
دیرم شده
بچه‌های کلاس!
صفحه‌ی 15 کتاب‌تان را باز کنید!
ماه آینده یک امتحان خواهیم داشت.
بنابراین الآن مطالب را یک مقدار دوره می‌کنیم.
«چن جیا فو» (Chen Jia Fu)
دوباره دیر کردی!
سر کلاس من هیچ دانش‌اموزی اجازه ندارد دیر بیاید.
الآن 10 دور بدو!
خانم معلم!
من تازه به مدرسه رسیده‌ام!
اجازه دارم تنها 5 دور بدوم؟
تو استاد چانه زدن هستی!
5 دور بیش‌تر بدو!
کلاس
هر کسی از یک استعدادی برخوردار است.
باید بر خودتان تکیه کنید استعدادهای‌تان را کشف نمایید!
در غیر این‌صورت ...
مثل این دانش‌اموز خواهید شد.
اصلاً خوب نیست.
شاهزاده ...
شاهزاده ...
دوباره دیر آمد.
شاهزاده ...
کافیه!
لطفاً ساکت باشید!
با سرعت همه‌ی گزینه‌ها را در کتاب‌تان انتخاب کنید!
همه‌ی معانی را بعداً خواهم گفت.
بعداً باید به‌دقت گوش کنید!
به‌خاطر این‌که عقل سلیم این‌گونه حکم می‌کند.
بنابراین لازم است اساساً خوب باشید.
متوجه شدید؟!
بیدار شو!
شاهزاده
خداحافظ (بای بای)
الان ساعت چند است؟
زنگ کلاس خورد.
بزن بریم!
یک اطلاعیه‌ی جدید این‌جاست.
دوی 500 متر ...
جایزه‌ی 500 رینگیتی (واحد پول مالزی)
آیا می‌خواهی شرکت کنی؟
هنوز تصمیم نگرفته‌ام.
می‌خواهم ابتدا از مادرم اجازه بگیرم.
دوی 500 متر ...
وای! جایزه‌ی 500 رینگیتی (واحد پول مالزی)
اتوبوس‌ام ...
بایست! دارم می‌آیم.
بایست!
بایست!
بایست!
شاهزاده!
شاهزاده!
نمی‌روی گم شوی؟!
بایست!
چه چیزی دردست داری؟
نگاه کنید!
دوی 500 متر.
من شرکت خواهم کرد.
تو برنده نخواهی شد.
لازم نیست شرکت کنی!
لازم نیست شرکت کنی!
موافقی؟
بله!
تو می‌خواهی برنده شوی؟
اول باید سریع‌تر از من بدوی.
بیا امتحانی بدویم!
باشه!
بریم بدویم!
سه ...
دو ...
یک ...
شروع!
بازنده ...
سریع‌تر!
بله! من بردم.
آیا می‌خواهی با من مسابقه بدهی؟
تو برنده نخواهی شد!
بیا!
این کاغذ تو است؟
دیگر نیازش نداری.
بزن بریم!
پسر!
پسر!
می‌خواهی کفش بخری؟
من این کفش را دوست دارم.
این کفش را مشتری‌ها خیلی دوست دارند.
اگر می‌خواهی من به تو فقط 30 رینگیت می‌دهم.
30 رینگیت؟!
من پول ندارم.
فکرش را نکن!
آه پسر!
تو قبلاً برگشته‌ای.
ناهار آماده است.
دست‌ات را سریع بشور!
... و ناهارت را بخور!
پسر!
پسر!
چه بر سر پای‌ات آمده؟
کمی منتظر بمان!
من می‌روم و دارو می‌آورم.
چرا این‌جوری شده است؟
چقدر بی‌دقتی کردی؟
دردناک است.
درد دارد؟
پایم به‌طور اتفاقی به یک سنگ برخورد کرد.
انجام شد ... زمان خوردن ناهار است.
من اول می‌روم.
تو بعداً آهسته بیا!
فهمیدی؟
پول ...
2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10
فقط 10 رینگیت
پول‌ام کافی نیست!
تنها 20 رینگیت نیاز دارم.
کجا به این پول دست پیدا کنم؟
خاله!
خاله!
من به‌دنبال یک شغل هستم.
آیا می‌خواهید کسی را استخدام کنید؟
پسر کوچک!
تو به یک شغل نیاز داری؟
این‌جا می‌توانی به شغل مورد نظرت دست یابی.
من می‌خواهم کسی را استخدام کنم.
آیا تو شغل می‌خواهی؟
می‌توانی از فردا کارت را آغاز کنی؟
واقعاً؟
واقعاً.
آیا از عهده‌ی این‌کار برمی‌آیی؟
آیا می‌خواهی مشغول به کار شوی؟
می‌خواهم.
می‌خواهم.
خوب!
فردا می‌بینم‌ات.
به‌یاد داشته باش ساعت 2 بعد از ظهر بیایی.
خیلی خوب!
خیلی خوب!
پسر!
پسر!
چرا در درس خواندن تمرکز نداری؟
مامان!
آیا اجازه دارم در این مسابقه شرکت کنم؟
موضوع این مسابقه چیست؟
پسر!
پسر!
پسر!
پسر!
درس خواندن خیلی مهم است.
همیشه به فکر بازی نباش!
مامان!
می‌خواهم در مسابقه شرکت کنم ...
مامان!
خوب!
این یک فرصت است.
اما تو باید به مامان قول بدهی ...
بعد از مسابقه ...
سخت درس بخوانی.
فهمیدی؟
متشکرم مامان!
من در مسابقه شرکت خواهم کرد!
خیلی خوب!
ما تکلیف درسی را ادامه می‌دهیم.
پسر!
آه پسر!
پسر!
پسر!
بیا!
خاله!
خاله!
کار دیگری باید انجام بدهم؟
این حقوق تو است.
باید سخت کار کنی.
متشکرم خاله!
سخت کار خواهم کرد.
برو و به کارت ادامه بده!
پسر کوچک ...
باز تویی؟
آیا می‌خواهی کفش بخری؟
من این کفش را می‌خواهم.
این کفش‌ها را به تو می‌دهم ...
40 رینگیت
نه! مگر ‌30 رینگیت نبود؟
خوب!
این کفش را به تو 30 رینگیت می‌هم.
برای‌ات بسته‌بندی می‌کنم.
آیا اون شاهزاده است؟
بله!
چه کار دارد انجام می‌دهد؟
دارد کفش می‌خرد.
چقدر پولدار است!
بزن برویم.
بیاییم از او زورگیری کنیم.
بزن برویم.
متشکرم!
متشکرم!
پسر!
آه پسر!
چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
کفش‌های جدیدم را گم کرده‌ام.
گریه نکن!
گریه نکن!
بیا برویم شام بخوریم.
گریه نکن!
پسر!
پسر!
اجازه بده یک نگاه به آن بیاندازیم.
کفش‌های‌ات را وصله زده‌ام.
اگرچه زشت به‌نظر می‌رسد ...
اما هنوز می‌توانی بپوشی.
مامان!
شما متوجه نمی‌شوید ...
خواسته‌ی من را درک نمی‌کنید ...
من یک جفت کفش ورزشی می‌خواهم ...
نه یک کفش پاره.
متوجه می‌شوید علت‌اش چیست؟
من در این خانواده‌ی فقیر به‌دنیا آمده‌ام.
پسر!
آه پسر!
متوجه شدم.
در این خانواده‌ی دو نفره ...
نمی‌توانم خواسته‌ات را تأمین کنم.
اما می‌توانم به تو هدیه‌ای بدهم ...
اگرچه شاید هرگز خواسته‌ات تحقق نیابد.
ممکن است ...
تو ممکن است خودت را سرزنش کنی ...
که چرا در این‌جا به‌دنیا آمده‌ای ...
خانواده‌ای فقیر.
اما ...
می‌خواهم به تو بگویم ...
از لحظه‌ای که در این خانواده به‌دنیا آمدی ...
خشنودی برای ما به‌وجود آمد ...
در حالی که قدم برمی‌داشتی ...
و به این خانواده قدم می‌گذاشتی ...
آن لحظه ...
خوشحال‌کننده بود ...
و عاشقانه.
مامان!
مدت‌هاست که پیر شده‌ام ...
بدن‌ام قدرت لازم را ندارد.
به‌راحتی مریض می‌شوم.
اما امیدوارم ...
همیشه از تو مراقبت کنم.
اگرچه این کفش‌ها پاره است ...
امیدوارم هنوز بتوانم آن را حفظ کنم.
اگرچه کفش‌ها پاره است ...
می‌توانی آن را بپوشی.
هنوز ارزش‌ یک کفش را دارد.
در یک حادثه ...
پدرت از دنیا رفت.
پدرت ...
چیزی از مال دنیا برای‌مان باقی نگذاشت.
تنها یک جفت کفش از او باقی مانده است.
الآن آن را برای‌ات می‌آورم.
مهم نیست چه اتفاقی در آینده پیش خواهد آمد.
مامان!
همیشه از تو پشتیبانی خواهم کرد.
تو را دوست دارم.
پسر!
آه پسر!
می‌دانستم پسر خوبی هستی.
سخت کار بکن تا به این خانواده کمک کنی.
می‌دانستم امیدواری در این مسابقه شرکت کنی.
من همیشه از تو پشتیبانی خواهم کرد.
از تو پشتیبانی خواهم کرد.
پسر!
پسر!
من تو را دوست دارم.
پسر!
آه پسر!
واقعاً
پسر!
آه پسر!
آن کفش‌ها را دور انداختیم ...
متأسف‌ایم!
دوباره کفش‌های جدید؟
باز هم نمی‌توانی در مسابقه برنده شوی.
بیا این‌جا! چه می‌خواهی؟
به خانه‌ات برگرد و بخواب!
تو نمی‌توانی در مسابقه برنده شوی.
امروز مسابقه‌ی 500 متر برگزار خواهد شد.
جایزه‌ی مسابقه 500 رینگیت است.
چه کسی در مسابقه‌ی امروز ما برنده خواهد شد؟
دو دقیقه تا شروع مسابقه باقی مانده است.
آیا آماده هستید؟
زود باشید! تشویق‌شان کنید!
آماده‌اید؟
آیا آماده هستید؟
شرکت‌کنندگان‌مان در مسابقه در حال گرم کردن خودشان هستند.
مسابقه به‌زودی شروع خواهد شد.
نفر اول
پانصد رینگیت
.

1395/8/19 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود