جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 57
اعضا اعضا: 0
کل کل: 57

 چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50) کوچک کردن
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)معرفی فیلم مدیریتی
همیشه می‌خواهیم درس‌های آموخته شده یا نتایج آن را مستند کنیم.
چگونه درس‌های آموخته شده را
در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 درس‌های آموخته شده یکی از بزرگ‌ترین هدایا در سرتاسر پروژه به‌حساب می‌آید. 
 چیزی همراه با نتایج مثبت از درس‌های آموخته شده وجود دارد که می‌فهمیم می‌خواهیم آن کار را ادامه دهیم.
 در برابر، چیزی وجود دارد که با نتیجه‌ی منفی همراه است که در آن می‌گوییم: «اُه نه! کمی بایستیم! هرگز نمی‌خواهیم این‌کار را مجدداً انجام دهیم».
 ممکن است نقطه‌ای در فرایند را شناسایی کنیم که بد است و نیاز به بهبود دارد ... یا جایی را شناسایی کنیم که بگوییم: «هی! این واقعاً عملکرد خوبی دارد».
 دوباره درس‌های آموخته شده را در سرتاسر کل پروژه مستندسازی می‌کنیم و این‌کار را در سرتاسر گزارش درس‌های آموخته شده نیز محقق می‌نماییم.
 بنابراین ما عملاً یک گزارش واقعی از همه‌ی درس‌هایی خواهیم داشت که در سرتاسر مسیر پروژه آموخته‌ایم.
 باید قادر باشیم درس‌های آموخته شده را در طی اجرای امور جذب کنیم.
 به‌یاد داشته باشیم تنها این‌که درس‌های آموخته شده را مستندسازی می‌کنیم به این معنی نیست که آن را به‌شکل یک سند و در یک گزارش قرار دهیم بلکه باید همیشه در جلسه‌های‌مان با تیم‌های همکاران‌مان و ذینفعان‌مان در مورد آن بحث کنیم.
 پس از آن است که در پایان پروژه خواهیم خواست درس‌های آموخته شده را جذب کنیم.
 تلاش می‌کنیم بازخوردها، ورودی‌ها و توضیح و تفسیرها را به‌دست آوریم.
 در پایان باید به‌نوعی از فیلتر کردن اطلاعات بهره ببریم که این امر را می‌توانیم با اقدام‌های آتی محقق کنیم: تمرکز بر جلسه‌ها، برگزاری جلسه‌های یادگیری درس‌ها و حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
 همیشه می‌خواهیم درس‌های آموخته شده یا نتایج آن را مستند کنیم.
 اگر نیامند ابزاری باشیم که بتوانیم درس‌های آموخته شده را در تمام مسیر پروژه جذب کنیم می‌توانیم از نرم‌افزارهای طراحی شده‌ی تخصصی در این زمینه بهره ببریم.


 
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 

دانلود فیلم باکیفیت 
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟
سلام! من «جنیفر ویت» (Jennifer Witt) مدیراجرایی «پروجکت منیجر دات کام» (www.projectmanager.com) هستم.

به جلسه‌ی آموزشی امروز ارائه شده در وایت‌بورد در زمینه‌ی چگونگی جذب درس‌های آموخته شده در پایان یک پروژه خوش آمدید.

خوب! می‌خواهم در مورد یک چیز شفاف‌سازی کنم. معمولاً درباره‌ی چگونگی جذب درس‌های آموخته شده در پایان یک پروژه سؤال می‌کنم اما ویژگی‌های غیرعادی کمی وجود دارد که در مورد آن و در سرتاسر پروژه می‌خواهم صحبت نمایم.

بدین‌خاطر که درس‌های آموخته شده یکی از بزرگ‌ترین هدایا در سرتاسر پروژه به‌حساب می‌آید.

بنابراین برای شفاف‌سازی در این زمینه که چرا درس‌های آموخته شده می‌تواند اتفاق بیافتد می‌توان گفت رویداد یا چیزی است که در سرتاسر آن پروژه اتفاق می‌افتد.

و معمولاً با یک نتیجه‌ی مثبت یا یک نتیجه‌ی منفی همراه است.

بنابراین چیزی همراه با نتایج مثبت از درس‌های آموخته شده وجود دارد که می‌فهمیم می‌خواهیم آن کار را ادامه دهیم.

این امر مانند آن است که بگوییم: «اجازه دهید این کار را دوباره انجام دهیم». در برابر، چیزی وجود دارد که با نتیجه‌ی منفی همراه است که در آن می‌گوییم: «اُه نه! کمی بایستیم! هرگز نمی‌خواهیم این‌کار را مجدداً انجام دهیم».

بنابراین نوعاً بر هزینه، زمان، چشم‌انداز، کیفیت و شاید فرایند تأثیرگذار است.

شاید ممکن است نقطه‌ای در فرایند را شناسایی کنیم که بد است و نیاز به بهبود دارد ... یا جایی را شناسایی کنیم که بگوییم: «هی! این واقعاً عملکرد خوبی دارد».

و ممکن است بر روحیه و دلگرمی تیم تأثیرگذار باشد.

بنابراین چه زمانی این‌گونه عمل خواهیم کرد؟

دوباره همیشه این سؤال پرسیده می‌شود که: «چگونه در پایان پروژه این امر را محقق کنیم؟» ... اما توصیه می‌کنیم که این امر باید در سرتاسر تمام پروژه و از ابتدا تا انتهای آن تحقق یابد.

این یک فرایند تکرارشونده است که به‌طور دایم در حال بررسی آن در سرتاسر مسیر پروژه هستیم.

ممکن است بخواهیم نقاط مهمی از سرتاسر پروژه را به‌هم ملحق کنیم که در آن‌ها، بررسی و ارزیابی داشته باشیم.

اما مجبور نیستیم منتظر بمانیم تا در یک جلسه از درس‌های آموخته شده بحث کنیم.

دوباره به‌عنوان یک مدیر پروژه در حال مشاهده هستیم؛ همیشه نگاه می‌کنیم؛ همواره می‌شنویم و دایماً به آن پاسخ می‌گوییم.

بنابراین چگونه باید این‌گونه عمل کنیم؟

دوباره درس‌های آموخته شده را در سرتاسر کل پروژه مستندسازی می‌کنیم و این‌کار را در سرتاسر گزارش درس‌های آموخته شده نیز محقق می‌نماییم.

بنابراین ما عملاً یک گزارش واقعی از همه‌ی درس‌هایی خواهیم داشت که در سرتاسر مسیر پروژه آموخته‌ایم.
و این امر را به‌طور مداوم و بلادرنگ انجام می‌دهیم.

و سپس در حالی که درس‌های آموخته شده مستندسازی می‌شود آن‌چه آن درس‌ها را تشکیل می‌دهند مستندسازی کرده و موارد آتی را تعیین می‌نماییم ...

آیا با نتیجه‌ی مثبت همراه است؟

آیا با نتیجه‌ی منفی همراه است؟

آیا می‌خواهیم به زمان یا موقعیتی دیگر موکول کرده و دوباره آن را محقق کنیم؟

یا آیا امری است که هرگز نمی‌خواهیم دوباره انجام دهیم؟

بنابراین چگونه آن را انجام خواهیم داد؟

این اطلاعات از طریق ورودی‌ها، توضیح و تفسیرها و برگزاری جلسه‌ها و گفتگوهای غیررسمی (Water Cooler) به‌دست می‌آید.

می‌توانیم اطلاعات مهمی را از گفتگوهای غیررسمی درباره‌ی آن‌چه واقعاً به‌کار می‌آید و نمی‌آید به‌دست آوریم.

یک فرد ممکن است ایمیلی برای‌مان بفرستد که در آن از مواردی صحبت کند که تجربه کرده است و این‌که چگونه تأثیرگذار است.

ممکن است فردی با ما تماس بگیرد یا امری حتی در طی «خط خدمات مشتری» (Customer Service Line) اتفاق بیافتد.

بنابراین باید قادر باشیم درس‌های آموخته شده را در طی اجرای امور جذب کنیم.

به‌یاد داشته باشیم تنها این‌که درس‌های آموخته شده را مستندسازی می‌کنیم به این معنی نیست که آن را به‌شکل یک سند و  در یک گزارش قرار دهیم بلکه باید همیشه در جلسه‌های‌مان با تیم‌های همکاران‌مان و ذینفعان‌مان در مورد آن بحث کنیم.
و این‌که مجبور نیستیم منتظر بمانیم تا به پایان عملیات برسیم.
به‌محض این که چیزی بیابیم که واقعاً به بهبود و تأثیرگذاری مثبت منجر می‌شود می‌خواهیم آن را همین حالا و در زمان مقرر محقق کنیم.

و بعد از آن است که اگر امری است که دارای تأثیر منفی است نمی‌خواهیم تا پایان عملیات منتظر بمانیم بلکه می‌خواهیم همین حالا آن را ارزشیابی کرده به آن پاسخ گوییم. این امری است که همین حالا از انجام آن اجتناب خواهیم کرد.

و پس از آن است که در پایان پروژه خواهیم خواست درس‌های آموخته شده را جذب کنیم.

بسیار خوب!‌ بنابراین گزارش‌های بسیاری از درس‌های آموخته شده خواهیم داشت و بدین‌ترتیب و در پایان پروژه یکی از اقدام‌های پایانی محقق خواهد شد که به آن مبادرت کرده‌ایم.

بنابراین باید از خود بپرسیم این امر را چگونه محقق می‌کنیم؟

ما تلاش می‌کنیم بازخوردها، ورودی‌ها و توضیح و تفسیرها را به‌دست آوریم. در عین حال همان‌طور که در این‌جا به انجام آن موارد اشاره کرده‌ایم؛ هم‌چنین فکر می‌کنم ایده‌ی بزرگ عبارت است از جذب اطلاعات و توزیع آن در تیم است. ما می‌توانیم از طریق بررسی‌ها این امر را محقق کنیم و هم‌چنین می‌توانیم تلاش کنیم بازخوردهایی از دیگر درس‌های آموخته شده به‌دست آورده و آنان را زیر نظر قرار داده و ارزشیابی کنیم.

ما و زیرمجموعه‌ی ویژه‌ای از تیم همکاران‌مان یا ذینفعان‌مان ممکن است فکر کنیم که این امر تأثیری مثبت یا منفی دارد اما دیگر افراد ممکن است این‌گونه فکر نکنند.

بنابراین و در پایان باید به‌نوعی از فیلتر کردن اطلاعات بهره ببریم که این امر را می‌توانیم با اقدام‌های آتی محقق کنیم: تمرکز بر جلسه‌ها، برگزاری جلسه‌های یادگیری درس‌ها و حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.

برگزاری جلسه‌ها در فضای وب و با برقراری ارتباط و تماس با کنفرانس یا برگزاری کنفرانس غیرآنلاین (آفلاین).

اگر از این امکانات به‌گونه‌ای برخوردار باشیم که ما را قادر کند اعضای تیم همکاران را به‌شکل چهره‌به‌چهره ببینیم ممکن است جلسه‌ی درس‌های آموخته شده برگزار کنیم که در آن همه‌ی اعضای تیم و ذینفعان حضور یابند.

بدین‌ترتیب می‌توانیم اطلاعات را جذب کنیم.

یا ممکن است برویم و از مشاهده‌ی وب‌سایت مجزایی بهره‌مند شویم؛ بنابراین ممکن است تیم‌هایی متشکل از همکاران در مکان‌ها متفاوت داشته باشیم و بتوانیم این امر را محقق کنیم.

بدین‌ترتیب در حال جذب اطلاعات به‌شکلی بی‌نام و بدون انتساب به یکی از همکاران هستیم؛ به‌خاطر این‌که بعضی از درس‌های آموخته شده دارای آثار منفی است.

همیشه می‌خواهیم درس‌های آموخته شده یا نتایج آن را مستند کنیم.

مجبور نیستیم بگوییم: «فلان همکار مرد یا زن چنین گفت» ...

می‌خواهیم این اطلاعات بی‌نام و بدون انتساب به یکی از همکاران باقی و محفوظ بماند؛ بنابراین همکاران احساس کنند تحت‌فشار نیستند و به‌راحتی بازخوردهای واقعی خود را مطرح نمایند.

و لذا اولین‌باری که این امر محقق می‌شود برمی‌گردیم و تلاش می‌کنیم اطلاعات بیش‌تری از درس‌های آموخته شده را کسب کرده آن را مستندسازی نموده اطمینان یابیم هر چیزی به‌شکلی مناسب مستندسازی شده است.

و پس از آن است که ممکن است اطلاعات و درس‌های آموخته شده را خلاصه‌سازی کنیم.

ممکن است واقعاً بگوییم درس‌های آموخته شده این‌جاست. این‌جا به مواردی دست یافته‌ایم که فکر می‌کنیم مفید است و قصد داریم در موردآن با یکدیگر بحث کرده و دوباره به مرحله‌ی اجرا بگذاریم.

این‌ها مواردی است که متوجه می‌شویم دارای آثار منفی است و ما قصد داریم مطمئن شویم باید متوقف و تغییر داده شوند. هم‌چنین در این‌جا از چگونگی تغییر آن موارد صحبت کرده‌ایم.

و ما آن موارد را به اعضای متناسب تیم همکاران‌مان یا ذینفعان‌مان منتشر می‌کنیم.

و دوباره مطمئن می‌شویم آن درس‌های آموخته شده را به سرتاسر مسیر پروژه منضم کرده‌ایم.

اگر نیامند ابزاری باشیم که بتوانیم درس‌های آموخته شده را در تمام مسیر پروژه جذب کنیم می‌توانیم از نرم‌افزارهای طراحی شده‌ی تخصصی در این زمینه بهره ببریم. 

مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/5/2 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود