جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 31
اعضا اعضا: 0
کل کل: 31

 نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46) کوچک کردن
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)معرفی فیلم مدیریتی
 بهترین روش توصیف فرایندها در یک «نقشه‌ی فرایند» (Process Map) تحقق خواهد یافت.

نمودار مثلثی دانش فرایند
و نرم‌افزارهای مدیریت دانش
.
 .
 .
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
Gotts, Ion; "Elements Process Knowledge- Triangle Diagram"; elements.cloud.
.
 .
 .
خلاصه‌‌ي مطالب
بسیاری از فعالیت‌های آغازین دارای تأثیرهایی بر فعالیت‌های روزمره‌ی همکاران‌مان، تأمین‌کنندگان‌مان خواهد بود یا حتی بر چگونگی آن‌چه از رفتار مشتریان‌مان می‌خواهیم تأثیرگذار خواهد بود آن‌هم زمانی که با ما در ارتباط متقابل هستند.
بهترین روش توصیف فرایندها در یک «نقشه‌ی فرایند» (Process Map) تحقق خواهد یافت.
لازم است هر کارمندی در سازمان بتواند «نقشه‌ی فرایند» را در یک سطح اجرایی و در سطح عملیاتی و در همه‌ی امور مختلف در سرتاسر سازمان درک کند.
با استفاده از آن فرایندهای تشکیل‌دهنده‌ی یک حقیقت از سلسله‌مراتب نمودارهای فرایند می‌توانیم یک نقشه‌ی فرایندی ایجاد کنیم که راهنمای عملیاتی برای همه‌ی کارمندان به‌حساب آید
.
 .
 .
 .
مطلب قبلي | مطلب بعدي
.
.
 .

دانلود فیلم با کیفیت

 .
 .
 .
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش
سلام! من «یان گاتس» (Ian Gutts)، مدیراجرایی و یکی از بنیانگذاران شرکت «کلاود المنتس» (Cloud Elements) هستم.

در حال‌حاضر اغلب از من سؤال می‌کنند چرا مشتریان نرم‌افزارهای مدیریت دانش نظیر: «المنتس» (Elements) تلاش می‌کنند دانش فرایندهای‌شان را مدیریت کرده و مزیت‌های عملیاتی (Operational Excellence) را هدایت نمایند.
در حال‌حاضر می‌توانیم یک لپ‌تاپ انتخاب کنیم و یک عملیات اجرایی را محقق کرده یا یک برنامه‌ی پاورپوینت را اجرا کنیم.

اما ترجیح می‌دهم بگویم: به‌دنبال یک قلم و یک وایت‌بورد یا قطعه‌ای کاغذ و یک قلم هستم.

... و درباره‌ی کسب و کار این‌گونه فکر کنیم ...

در بالای یک سازمان از استراتژی‌هایی صحبت می‌کنیم که توسط تیم اجرایی یا هیأت‌مدیره همراه با یک‌سری اهداف تعیین شده است.

و الزاماً آن استراتژی‌ها با سطوحی از تغییرها همراه خواهد بود.

تغییر یا بدین‌خاطر که سازمان در حال حرکت به‌سمت کسب و کار دیجیتالی است ...

و تغییر به‌خاطر این‌که باید در برابر آیین‌نامه‌ها واکنش مناسب نشان دهد ...

و تغییر به‌واسطه‌ی این امر که سیستم‌های جدیدی را برای بهبود مزیت عملیاتی در سازمان اعمال کند.

و آن تغییرها اغلب با یک سری فعالیت‌های آغازین همراه خواهد بود.

و بسیاری از فعالیت‌های آغازین دارای تأثیرهایی بر فعالیت‌های روزمره‌ی همکاران‌مان، تأمین‌کنندگان‌مان خواهد بود یا حتی بر چگونگی آن‌چه از رفتار مشتریان‌مان می‌خواهیم تأثیرگذار خواهد بود آن‌هم زمانی که با ما در ارتباط متقابل هستند.

بنابراین بهترین روش توصیف آن در یک «نقشه‌ی فرایند» (Process Map) تحقق خواهد یافت.

و یک «نقشه‌ی فرایند» در بالاترین سطح خود ممکن است در یک کارگاه زنده و جذاب با تیم اجرایی این‌گونه به‌نظر برسد ...

تعدادی ورودی، یک سری فعالیت، انواع زنجیره‌های ارزش (Value Chain) در یک سازمان ...

و شاید چند فعالیت پشتیبان نظیر: «منابع انسانی» (Humana Resource) (HR)، مسائل مالی (Finanace) و فناوری اطلاعات (Information Technology) (IT) ...

و هریک از آن فعالیت‌ها خود می‌تواند شامل فعالیت‌های جزوی‌تر دیگری باشد.

بنابراین از سطح بالای نمودار می‌توانیم نمودارهای سلسه‌مراتب فرایندها را تکمیل کنیم.

لذا در آن‌جا یک نمودار فرایندی کامل خواهیم داشت.

بدین‌ترتیب بالاترین سطح فرایندها را توصیف کرده‌ایم؛ اما اجزای سطح عملیاتی را نیز یادداشت می‌کنیم؛ فرایندها و جاهایی که کارمندان واقعاً در حال انجام کار هستند.

بنابراین لازم است هر کارمندی در سازمان بتواند «نقشه‌ی فرایند» را درک کند.

در یک سطح اجرایی و در سطح عملیاتی و در همه‌ی امور مختلف در سرتاسر سازمان ...

خواه در بخش فروش، مالی، منابع انسانی و غیره باشد ...

بنابراین لازم است بخش‌ها و فرایندهای تشکیل‌دهنده به‌شکلی خیلی ساده باشد؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم از آن برای ایجاد آن نمودارها بهره ببریم.

نمی‌توانیم از تعداد زیادی از نمادهای فلوچارتی یا همه‌ی نمادهای دیگر پیچیده استفاده کنیم.

بنابراین از نمادهای تشکیل‌دهنده‌ی خیلی ساده نظیر این نماد بهره می‌بریم.

یک آغازکننده ... چه زمانی فعالیتی را انجام دهیم؟ چه کاری انجام دهیم؟ ... و ما دوست داریم به این امر با بیان یک فعل یا یک نام فکر کنیم.

بنابراین فروش را پایان می‌بریم، صورت‌حساب صادر می‌کنیم، پشتیبانی از اعضا و کارمندان جدید، اجرای پروژه و ...

و سپس به دلیل آن‌چه انجام می‌دهیم پی خواهیم برد و به‌طور آشکار پس از آن است که خروجی فعالیت ما خوراک فعالیت و منابع بعدی خواهد بود.

هم‌چنین درک خواهیم کرد که چه کسی مسؤول بهبود آن فعالیت است؟! یا چه کسی واقعاً آن فعالیت را اجرا خواهد کرد؟!

هم‌چنین از توازن بین آن‌چه می‌توانیم و باید انجام دهیم آگاه خواهیم شد؛ به‌گونه‌ای که آن منابع بتوانند یک سیستم باشند و بتوانند یک امکان یا تسهیلات باشند.

در حال‌حاضر اگر می‌خواهیم بدانیم چگونه آن فعالیت را به‌شکل جزوبه‌جزو انجام دهیم پس ما یا بر گوشه‌ی جعبه‌ی فعالیت (Activity Box) کلیک می‌کنیم و به مشاهده‌ی سطح دیگری از جزویات می‌پردازیم ...

یا بر گیره کلیک می‌کنیم و به آن گیره ممکن است موارد آتی را پیوست کنیم:
یک لینک به یک سیستم
یک لینک به یک رویه یا ساختار کاری
یک لینک به یک صفحه‌ی وب‌سایت
یک لینک به یک فایل
یا حتی یک لینک به یک فایل ویدیویی
.

که بیانگر آن است که چگونه امور باید انجام شود یا چگونه باید از آن سیستم بهره ببریم.

بنابراین با استفاده از آن فرایندهای تشکیل‌دهنده‌ی یک حقیقت از سلسله‌مراتب نمودارهای فرایند می‌توانیم یک نقشه‌ی فرایندی ایجاد کنیم که راهنمای عملیاتی برای همه‌ی کارمندان به‌حساب آید.

لذا این محتوا توسط وب منتقل می‌شود.

بنابراین هر کارمندی بسته به قوانین دسترسی و امنیت می‌تواند به آن نقشه دسترسی داشته باشد.

اما هم‌چنین می‌توانیم نقشه‌ی فرایند را با اشخاص ثالث به‌اشتراک بگذاریم؛ به‌خاطر این‌که در وب‌ و به‌شکلی ایمن قرار گرفته است.

بنابراین آن اشخاص ثالث ممکن است پیمانکاران فرعی یا تأمین‌کنندگانی باشند که می‌خواهیم به فرایندهای سازمان‌مان دسترسی یابند.

به‌خاطر این‌که ما در اجرای امور به آنان نمایندگی داده‌ایم.

اما ما نقشه‌ی فرایند را در آن‌جا آورده‌ایم؛ اما تحقق فرایندها تنها با یک نقشه‌ی فرایند محقق نمی‌شود.

هم‌چنین به همه‌ی نرم‌افزارهای پشتیبان نیاز داریم ...

و آن نرم‌افزارهای پشتیبان ممکن است نرم‌افزارهایی نظیر: «بخش فروش خدمات و محصولات» (Sales Force) یا «اس‌ای‌پی» (SAP) یا نرم‌افزارهایی باشد که از طریق «برون‌سپاری فرایند کسب و کار» (BPO) (Business Process Outsourcing) تحقق یافته است.

و هم‌چنین دارای پایگاه داده‌هایی (Database) برای اسناد هستیم.

بنابراین پیشاپیش از نرم‌افزارهایی بهره‌مند شده‌ایم؛ پیشاپیش از محل‌های ذخیره‌‌ای از هر نوع برای مدیریت اسناد برخورداریم.

بنابراین عناصری داریم که مدیریت یا همه‌ی دانش فرایندهای‌مان را برای‌مان فراهم می‌کند ... به‌علاوه‌ی لینک‌هایی به آن نرم‌افزارها و لینک‌هایی به اسناد آن‌ فرایندها.

بنابراین سرمایه‌ای ارزشمند محسوب شده و چیزی است که احتمالاً زمان زیادی باید صرف توسعه و اجرای آن شود و لذا مدیریت صحیح آن از ارزش بالایی برخوردار خواهد بود.

بدین‌ترتیب دفاتر و حساب‌های‌مان را در یک نرم‌افزار «اکسل» (Excel) مدیریت نخواهیم کرد.

پس دانش فرایندهای‌مان را در یک‌سری نمودار ترسیم شده توسط نرم‌افزارهایی نظیر موارد آتی مدیریت نخواهیم کرد:
«ویزیو» (Visio)
«پاورپونت» (Powerpoint)
یا «گلیف» (Glyph)
.

نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت دانش برای این کار طراحی شده‌اند.

بدین‌ترتیب نرم‌افزارهای مدیریت دانش مشتریان و استفاده‌کنندگان‌شان را هیجان‌زده خواهند کرد
.

 .
 .
 .

مطلب قبلي | مطلب بعدي
1397/1/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود