جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 31
اعضا اعضا: 0
کل کل: 31

 سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43) کوچک کردن
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)معرفی فیلم مدیریتی
 برای بسیاری از سازمان‌ها یادگیری مستمر با نتایجی عظیم برای کارمندان و مخاطبین‌شان همراه خواهد بود.سازمان یادگیرنده
اهمیت مدیریت دانش مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
"What is a learning organization"; Centre of Excellence.خلاصه‌‌ي مطالب
«دانش» را در طی تجربه‌های‌مان به‌دست می‌آوریم؛ در حالی که رشد می‌کنیم تلاش می‌نماییم درس‌هایی را از تجربه‌های‌مان کسب کنیم.
به‌علت وجود طبیعت ماجراجویی و کنجکاوی، مشتاق به یادگیری هستیم.
افراد شاغل در سازمان در حالی که به ایده‌ای جدید در مشارکت در فرایند دینامیک رشد دست می‌یابند بسیار باانگیزه و دارای رضایت بسیار در به‌اشتراک گذاشتن دانش و تجربه‌های‌شان هستند.
با سیستم مدیریت دانش، مدیران و رهبران تصمیم‌های بهتری می‌گیرند و قادر هستند با استفاده از آخرین شواهد آگاهی‌بخش، پاسخگوی چالش‌های ناشی از آن باشند.
کارمندان و مخاطبین سازمان‌ها فراتر از همه‌ی ملاحظه‌ها با اشتراک گذاشتن دانش‌شان، مشکلات مهم را با یکدیگر حل کرده و در نهایت از احساس توانمندی و مداخله در امور بهره‌مند خواهند شد.
ایجاد ایده‌های خوب یک واقعیت است که از طریق اِعمال متفکرانه‌ی تجربه‌ها در حالی محقق می‌شود که تغییرهایی را به‌روشی ایجاد می‌کنیم که کارها را انجام می‌دهیم.
تأثیر یک سازمان یادگیرنده بودن به‌معنی تصمیم‌های بهتر، خدمات بهتر، برنامه‌ریزی بهتر، ارتباط‌های بهتر و نتایج بهتر است.
یادگیری، تجربه‌ای انرژی‌بخش و توانمندساز است.
یادگیری سازمانی به‌شکلی مضاعف و در سرتاسر یک تیم کامل و با اثرگذاری بر فرهنگ می‌تواند مثبت و متحیرکننده باشد.
یادگیری سازمانی امری پیچیده نیست
.مطلب قبلي  |  مطلب بعديدانلود فیلم باکیفیتسازمان یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش
در سرتاسر زندگی‌مان ما بخش‌های به‌خصوصی از اطلاعات را جمع‌اوری می‌کنیم.

«دانش» را در طی تجربه‌های‌مان به‌دست می‌آوریم؛ در حالی که رشد می‌کنیم تلاش می‌نماییم درس‌هایی را از تجربه‌های‌مان کسب کنیم.

به‌علت وجود طبیعت ماجراجویی و کنجکاوی، مشتاق به یادگیری هستیم.

ما یاد می‌گیریم و فرایند یادگیری برای بسیاری از ما هرگز متوقف نخواهد شد.

یادگیری می‌تواند زیربنای هر سازمانی و هر تیم مؤثری باشد.

به‌عنوان مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: هوشمندی در پژوهش‌های مرتبط با بازخورد مستمر درباره‌ی تیم مقابل، استاتیک شوت‌ها، پنالتی‌ها، گل‌ها و کمک‌ها، انعکاس بازبینی فیلم‌های ویدیویی و اطلاعات ناشی از شواهد تجربی، مشاهده‌های بازیکنان، مربیان و تمرین‌دهندگان با بازگشت به برنامه‌ریزی‌های‌شان برای بازی یا مسابقه‌های آتی و ... که طی سلسله‌جلسه‌ها در یک فصل یا دو فصل انجام می‌شود می‌تواند منجر به تصمیم‌های کوچک و بنیادین براساس واقعیت‌هایی شود که همان یادگیری مستمر محسوب می‌شود و همان واقعیتی است که دارای ارزشی بسیار در یادگیری است.

برای یک تیم ورزشی که می‌خواهد رقابت کند هم سرگرم‌کننده است و هم آموزنده.

به‌عنوان مثال برای بسیاری از سازمان‌ها، یادگیری مستمر با نتایجی عظیم برای کارمندان و مخاطبین‌شان همراه خواهد بود.

اجازه دهید در عرض دو دقیقه درباره‌ی یادگیری به‌عنوان جزوی بنیادین از چگونگی فکر کردن و کار نمودن درباره‌ی یک یادگیرنده بودن و بخشی از سازمان یادگیرنده محسوب شدن صحبت کنیم.

در فعالیت‌های معمول و روزانه‌ی سازمان‌های یادگیرنده، اجزایی از یادگیری در فضای مجازی نظیر موارد ذیل در هر جایی وجود دارد: یافته‌های ناشی از پژوهش‌ها، نتایج ارزشیابی‌ها، کنفرانس‌ها و کارگروه‌ها و گفتگوهای کارمندان با یکدیگر، مخاطبین و خانواده‌های‌شان.

مشکل این‌جا است که به‌دلایل بسیاری، این بخش‌های بسیار مهم یادگیری با چگونگی تفکر و فعالیت سازمان و کارمندانش به‌خوبی ممزوج نمی‌شود.

ممکن است به‌شدت به فعالیتی مشغول باشیم و درامدهای کم مالی سازمان‌مان منجر به این امر شده باشد که تعداد بسیاری از خانواده‌ها درب‌‌های سازمان را به‌طور فزاینده‌ای بکویند.

به هر دلیلی اغلب در بیان چالش‌هایی فرصت‌سوزی می‌کنیم که با استفاده از آن‌چه یاد گرفته‌ایم می‌توانیم مؤثرتر، کارامدتر یا پاسخگوتر باشیم.

این امر باعث شرمندگی است؛ به‌خاطر این‌که این موارد به شکل خدمات و فرایندهای‌مان، جمع‌اوری، جذب و ممزوج می‌شود.

در نتیجه‌ی این امر، ارائه‌ی خدمات و نتایج بهتری حاصل خواهد شد؛ آن‌هم زمانی که از یادگیری استقبال می‌کنیم و به جشن می‌پردازیم و دانش برای هر کسی که از آن منفعت برده و ارزش آن را می‌داند به‌اشتراک گذاشته می‌شود.

افراد شاغل در سازمان در حالی که به ایده‌ای جدید در مشارکت در فرایند دینامیک رشد دست می‌یابند بسیار باانگیزه و دارای رضایت بسیار در به‌اشتراک گذاشتن دانش و تجربه‌های‌شان هستند.

مدیران و رهبران تصمیم‌های بهتری می‌گیرند و قادر هستند با استفاده از آخرین شواهد آگاهی‌بخش، پاسخگوی چالش‌های ناشی از آن باشند.
سازمان‌ها در ارائه‌ی بیش‌ترین منافع ناشی از یادگیری سازمانی مشارکت می‌کنند که به‌شکلی بنیادین باعث بهبود جوامع و سیستم‌ها در سازمان‌ها می‌شوند.

کارمندان و مخاطبین سازمان‌ها فراتر از همه‌ی ملاحظه‌ها با اشتراک گذاشتن دانش‌شان، مشکلات مهم را با یکدیگر حل کرده و در نهایت از احساس توانمندی و مداخله در امور بهره‌مند خواهند شد.

بنابراین عناصر مهم برای یک سازمان یادگیرنده چیست؟
- یادگیری از ارزشیابی‌ها
- استقبال از داده‌های مهمی که ارزشیابی فراهم می‌آورد.
- به‌اشتراک گذاشتن آن‌چه در سازمان ایجاد می‌شود.
- متعهد بودن به فعالیت‌هایی که شواهد اطلاعات حاکی از آن است.
- نظر کردن بر یافته‌های پژوهش‌ها و ارزشیابی آن
نظیر: درس‌هایی از آگاهی‌های فنی نظیر: پزشکی و صدای مشتری در صحبت با آنان.

ایجاد ایده‌های خوب یک واقعیت است که از طریق اِعمال متفکرانه‌ی تجربه‌ها در حالی محقق می‌شود که تغییرهایی را به‌روشی ایجاد می‌کنیم که کارها را انجام می‌دهیم.

در انتها باید یاداوری کنیم سه چیز را به‌یاد داشته باشیم:

اول، تأثیر یک سازمان یادگیرنده بودن به‌معنی تصمیم‌های بهتر، خدمات بهتر، برنامه‌ریزی بهتر، ارتباط‌های بهتر و نتایج بهتر است. به‌خاطر این‌که با محیطی که از آن یاد می‌گیریم باقی می‌مانیم و با تغییرهای مورد نیاز سازگار می‌شویم.

دوم، درباره‌ی این امر از نقطه‌نظر شخصی هم فکر کنیم.

یادگیری، تجربه‌ای انرژی‌بخش و توانمندساز است.

یادگیری سازمانی به‌شکلی مضاعف و در سرتاسر یک تیم کامل و با اثرگذاری بر فرهنگ می‌تواند مثبت و متحیرکننده باشد.

نهایتاً یادگیری سازمانی امری پیچیده نیست.

به‌عنوان یک فرد حرفه‌ای و یک سازمان، آغاز یک سلسله فعالیت یادگیری در حوزه‌ی درک ما است و به‌معنی ایجاد یک ساختار مجدد در روش کار کردن نیست.

در واقع احتمالاً ممکن است قبلاً با ‌روشی یا روشی دیگر این کار را محقق کرده باشیم
.
مطلب قبلي  |  مطلب بعدي
1396/10/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود